Over MessageTree

De MessageTree is geboren vanuit mijn persoonlijke behoefte. Die behoefte is ontstaan toen mijn oma overleed. Mijn naam is Danielle Leeuwin. Mijn oma had besloten om haar lichaam af te staan aan de wetenschap. Zij wilde geen uitvaart of herdenking. Daardoor ontbrak er voor mij zowel een plek als een moment om waardig afscheid te nemen. Ik wilde zo graag mijn mooie en goede herinneringen aan haar koesteren en delen op een speciale plek die ik aan haar kon wijden. Die ik altijd zou kunnen bezoeken, ongeacht tijd of plaats. Een plek die ik kon delen met familie en vrienden. Door hen te vragen om herinneringen, foto's, verhalen en video's te plaatsen. Een fijne manier om samen de mooie momenten te kunnen herbeleven en te helpen bij de verwerking van het verlies. Een manier die mensen verbindt. Deze gedachte vormde de basis voor de ontwikkeling van MessageTree. Een digitaal concept met een menselijk hart.

Mijn wens is dat er voor iedere digitale herinneringsboom ook een echte, natuurlijke boom wordt aangeplant. Als symbool van nieuw leven. Daarom vragen we aan u een vergoeding van € 19,95 voor de MessageTree. Daarmee houden we tevens ons platform integer en vrij van advertenties. Een intieme plek voor iedereen die uitgenodigd wordt om (kosteloos) hun herinneringen te plaatsen ter nagedachtenis en steun.

Om dit doel te kunnen verwezenlijken werkt MessageTree samen met Trees for All

Onze wens is dat de MessageTree het symbool wordt van de cyclus van het leven. Een middel dat je op een unieke wijze waar dan ook, wanneer dan ook, herinneringen laat beleven en tegelijkertijd een bijdrage levert aan het behoud van onze natuur.

Danielle Leeuwin