Pers

MessageTree is ontstaan uit een een wonderlijk tot stand gekomen samenwerking.

In 2011 overleed mijn oma. Mijn oma had besloten om haar lichaam af te staan aan de wetenschap. Zij wilde geen uitvaart of herdenking. Daardoor ontbrak er voor mij zowel een plek als een moment om waardig afscheid te nemen. Ik wilde zo graag mijn mooie en goede herinneringen aan haar koesteren en delen op een speciale plek die ik aan haar kon wijden. Die ik altijd zou kunnen bezoeken, ongeacht tijd of plaats. Een plek die ik kon delen met familie en vrienden. Door hen te vragen om herinneringen, foto's, verhalen en video's te plaatsen. Een fijne manier om samen de mooie momenten te kunnen herbeleven en te helpen bij de verwerking van het verlies. Een manier die mensen verbindt. Deze gedachte vormde de basis voor de ontwikkeling van MessageTree.  Ik had een idee maar hoe geef je dat idee vorm ,ik begon vol goede moed om dit idee verder te ontwikkelen  maar al gaande weg merkte ik dat dat niet zo eenvoudig was en ik kon wel wat hulp en advies gebruiken .

Ik belde mijn schoonzus Sylvana (Simons) of zij niet iemand in haar omgeving kende die mij wellicht zou kunnen adviseren

 “Ik heb gisteren een vriend van mij gesproken”  zei ze en “hij  is met een soortgelijke gedachte bezig. Dit is geen toeval meer; jullie moeten elkaar ontmoeten.” Ik heb onmiddellijk de telefoon gepakt en de afspraak gemaakt. Gelukkig was er meteen een klik en we besloten samen het avontuur aan te gaan.

Dit was het begin van MessageTree. Een digitale herinneringsplaats voor onze dierbaren. Een herinneringsplaats die altijd te bezoeken is. Die altijd “open is”.

Waar vrienden en bekenden hun herinneringen aan hun dierbaren kunnen delen en koesteren.

 

Voor iedere virtuele boom die wordt aangeschaft planten wij een jonge boom terug in het regenwoud. Om deze belofte te kunnen waarmaken zijn wij een samenwerking aangegaan met Trees for All.

Trees for All is de enige stichting in Nederland mét CBF keur waar compensatie mogelijk is in duurzame projecten. Deze projecten hebben een economische, ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving en dragen bij aan een gezonder klimaat. 

Voor iedere boom die wordt gekocht bij MessageTree doneren wij 20% aan Trees for All. Deze bijdrage stelt Trees for All in de gelegenheid om hiervoor een jonge boom te planten.

 

Op die manier houden we symbolisch de “circle of life” in stand.

Deze gedachte is de grondslag voor de ontwikkeling van onze website www.messagetree.com

Herman en ik  zijn erg trots op het resultaat.

Inmiddels hebben we uitvoerig getest en is uit eigen ervaring gebleken dat MessageTree een prachtige mogelijkheid is om herinneringen van dierbaren te delen. Op die manier levert MessageTree een waardevolle bijdrage in het proces van rouwverwerking.

Alle informatie vind je op de website.

www.messagetree.com