Privacybeleid

Geldig per 18 april 2014.

Gebruik van uw informatie

MessageTree vindt uw privacy belangrijk. Wij behandelen uw persoonlijke informatie als vertrouwelijk en zullen het alleen met uw toestemming gebruiken. Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden. Op dit moment maken we geen gebruik van cookies, maar behouden het recht voor dit in de toekomst wel te doen. We maken gebruik van lokale opslag en caching, om het gebruiksgemak te verbeteren.

Welke data verzamelen we en hoe gebruiken we het

  • Accountgegevens: gebruikersnaam, e-mailadres of gegevens van uw Facebook-account, profielgegevens en content die u hebt gedeeld (zoals foto’s en boodschappen)
  • We gebruiken deze informatie om u toegang te geven tot uw account, om met u te communiceren (bijvoorbeeld, door middel van e-mails over onze dienstverlening) en voor administratieve en juridische doeleinden.
  • Gebruikersstatistieken: gegevens die worden verzameld door analytic tools, waarmee MessageTree inzicht verkrijgt in de trends over het bezoek aan en gebruik van MessageTree. Deze informatie wordt gebruikt om MessageTree te verbeteren. Zij is niet herleidbaar tot u persoonlijk, omdat zij altijd wordt geaggregeerd.
  • Metadata: technische gegevens die horen bij de content die u plaatst. Deze gegevens beschrijven wie wanneer bepaalde content heeft geplaatst.

Delen

Hoeveel persoonlijke informatie u met ons deelt, hangt af van de manier waarop u uw account inricht. Als u met Facebook inlogt, dan zijn uw naam en volledige Facebook-gebruikersnaam zichtbaar. Als u een nieuw account aanmaakt, dan wordt alleen uw gekozen gebruikersnaam zichtbaar. U moet dan wel een geldig e-mailadres aan ons opgeven, maar dit e-mailadres is niet zichtbaar voor andere gebruikers. Let op: als u content plaatst, met de instelling ‘openbaar’, dan is deze zichtbaar voor iedereen. U kunt er ook voor kiezen om bepaalde content alleen te delen met specifieke gebruikers. Met MessageTree kunt u makkelijk Facebook-vrienden uitnodigen. Hiervoor hebben we – eenmalig – toegang nodig tot uw Facebook-account. Wij slaan uw gegevens niet op en wij zullen uw vrienden niet benaderen. Als u persoonsgegevens van anderen toevoegt aan uw MessageTree, dan garandeert u dat u hun toestemming hebt deze gegevens te verwerken.

Delen door MessageTree

MessageTree mag een ingehuurde derde toegang geven tot uw persoonlijke informatie, demografische en locatiegegevens. Deze derde krijgt alleen toegang onder geheimhouding en alleen voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van hun dienstverlening aan MessageTree. MessageTree mag geaggregeerde persoonlijke gegevens delen of verkopen aan derden. MessageTree mag uw informatie openbaar maken of met een derde delen als dit vereist is op grond van wet- of regelgeving of een rechterlijke uitspraak of als MessageTree redelijkerwijs van mening is dat dit nodig is. Bij een overname, fusie, faillissement, ontbinding of liquidatie, kan uw informatie worden verkocht of overgedragen. Dit heeft geen gevolgen voor uw rechten. De koper/verkrijger moet uw rechten uit dit privacybeleid respecteren.

Veiligheidsmaatregelen

MessageTree gebruikt SSL (Secure Socket Layer), een maatregel voor beveiliging van dataverkeer van en naar de site, en verificatie bij het inloggen om te voorkomen dat iemand gegevens wijzigt die u hebt gepost. Daarnaast kunnen mensen alleen op uitnodiging deelnemen aan uw MessageTree – tenzij uw MessageTree openbaar is. U kunt op ieder moment uw persoonlijke informatie inzien, wijzigen en beheren (via uw instellingen). Geplaatste content kan altijd worden verwijderd. Weet wel dat kopieën van die content nog zichtbaar kunnen zijn in gecachede en/of gearchiveerde pagina’s van MessageTree. De content blijft ook aanwezig in back-ups (die in beginsel niet zichtbaar zijn). Het is niet mogelijk om u uit te schrijven voor e-mails over de dienstverlening zelf.

MessageTree mag dit beleid wijzigen

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment te herzien of te wijzigen, zodra wij dat nodig achten. We raden u aan om ons privacybeleid en onze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Voor het gebruik van MessageTree geldt steeds de laatste versie van de voorwaarden.

Contactgegevens>

Bij vragen kunt u ons bereiken door een email te sturen aan info@messagetree.com Wij helpen u graag verder.